THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TRUY CẬP DỮ LIỆU NĂM 2018

Để đảm bảo việc vào phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc năm 2018 của các đơn vị, Sau khi tách dữ liệu năm cũ các đơn vị muốn truy cập dữ liệu năm 2018 vui long truy cập vào địa chỉ : http://hscvcd.backan.gov.vn/huyenchodon/2018/vbden.nsf.
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo để các Huyện chủ động trong công việc.
Trân trọng!

 
Đăng nhập hệ thống
Tên đăng nhập:
Mật khẩu: